ośrodek_NEV

Idź do spisu treści

Menu główne:

WITAMY! 

Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Radzionkowie

"ZDOREWIR" 

 Radzionków
Plac Jana Pawła II nr 4
 

 Organem założycielskim ZDOREWIR jest 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
41-922 Radzionków
Plac Jana Pawła II nr 4
32 286 65 31


     KRS 0000169285
1% podatku

nr konta 62 1050 1230 1000 0022 7538 9274ZDOREWIR czynny jest
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7 do 19
piątek w godz. od 7 do 18

Korzystamy z usług kateringu
Opłaty za wyżywienie:
- śniadanie 2,20 zł
- obiad 6,80 zł
- podwieczorek 1,50 zł

Koordynator kateringu:
Ilona Huzarewicz
tel kom: 508706240
Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie to placówka umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Nasza placówka realizuje świadczenia dla dzieci wymagających wsparcia w ich najmłodszych latach w ramach "wczesnego wspomagania rozwoju".  

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
w oparciu o Indywidualne Programy
Edukacyjno – Terapeutyczne

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Rehabilitacja ruchowa

Terapia logopedyczna

Terapia psychologiczna

Integracja sensomotoryczna SI ( nowoczesna sala „TOMASZKOWO” )

Dogoterapia


ZDOREWiR to także niepubliczna specjalistyczna placówka służby zdrowia udzielającą świadczeń zdrowotnych, a w tym wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną rehabilitację, zidywidualizowaną terapię dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, których stan neurorozwojowy jest nieprawidłowy, a osoba wymaga systematycznego, intensywnego usprawniania.


Umowy zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwala na udzielanie 
świadczeń:

  REHABILITACJA WIEKU ROZWOJOWEGO
rehabilitacja ruchowa niemowląt i dzieci  ( NDT Bobath , metoda Vojty, PNF … )
integracja sensomotoryczna SI ( nowoczesna sala )
terapia logopedyczna, neurologopedyczna
terapia psychologicznaŚwiadczymy również odpłatne usługi rehabilitacyjne : 

 - wizyta lekarska,
 - zabiegi 
 - Integracja Sensomotoryczna (SI) nowoczesna sala 
-  terapia logopedyczna i neurologopedyczna


W ramach Zespołu działa również Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  "Ptasi Raj" .  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola na stronie internetowe              - ptasi-raj.pl


W naszym przedszkolu:

• Metoda Marii Montessori

• Integracja sensoryczna SI

• Gimnastyka korekcyjna

• Zajęcia z logopedą

• Zajęcia z psychologiem

• Zajęcia edukacyjne z psem

Bierzemy udział w projekcie Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dzięki któremu nasi beneficjenci, możliwie jak najwięcej, zwiększają samodzielność i autonomię w życiu społecznym i osobistym.

Nasza Historia
marzec 1992 r.
Powołanie przez Zarząd Miasta Bytom Żłobka Adaptacyjnego dla dzieci Niepełnosprawnych w Radzionkowie.
styczeń 1993 r.
Powołanie przez Radę Miejską w Bytomiu Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyhnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radzionkowie.
sierpień 1999 r.
Przekształcenie przez Radę Miejską w Radzionkowie Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
lipiec 2003 r. - do dnia dzisiejszego
Powołanie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
Cel Działania
• jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesną wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc tj. dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, oddziaływanie medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (Wczesna Interwencja), oraz rewalidacyjno-wychowawcze (wczesne wspomaganie rozwoju),
• wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez indywidualną i grupową działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i terapeutyczną,
• wszechstronny rozwój wychowanków Zespołu poprzez realizajcę obowiązku szkolnego w trybie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego