ośrodek_NEV

Przejdź do treści
WITAMY!

Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Radzionkowie

"ZDOREWIR"

Radzionków
Plac Jana Pawła II nr 4

Organem założycielskim ZDOREWIR jest
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
41-922 Radzionków
Plac Jana Pawła II nr 4
32 286 65 31


                KRS 0000169285
                      1% podatku

nr konta 62 1050 1230 1000 0022 7538 9274ZDOREWIR czynny jest
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7 do 19
piątek w godz. od 7 do 18

Korzystamy z usług kateringu
Opłaty za wyżywienie:
  - śniadanie  2,50 zł
  - obiad       7,50 zł
- podwieczorek 2,00 zł

Koordynator kateringu:
Ilona Huzarewicz
tel kom: 509 801 013
Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie to placówka umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Nasza placówka realizuje świadczenia dla dzieci wymagających wsparcia w ich najmłodszych latach w ramach "wczesnego wspomagania rozwoju".  

-  REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne

-  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

-  Rehabilitacja ruchowa

-  Terapia logopedyczna

-  Terapia psychologiczna

-  Integracja sensomotoryczna SI  ( nowoczesna sala „TOMASZKOWO” )

-  Dogoterapia


ZDOREWiR to także niepubliczna specjalistyczna placówka służby zdrowia udzielającą świadczeń zdrowotnych, a w tym wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną rehabilitację, zidywidualizowaną terapię dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, których stan neurorozwojowy jest nieprawidłowy, a osoba wymaga systematycznego, intensywnego usprawniania.


Umowy zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwala na udzielanie
świadczeń:

                               REHABILITACJA WIEKU ROZWOJOWEGO
rehabilitacja ruchowa niemowląt i dzieci  ( NDT Bobath , metoda Vojty, PNF … )
integracja sensomotoryczna SI ( nowoczesna sala )
terapia logopedyczna, neurologopedyczna
terapia psychologicznaŚwiadczymy również odpłatne usługi rehabilitacyjne :

- wizyta lekarska,
- zabiegi
- Integracja Sensomotoryczna (SI) nowoczesna sala
-  terapia logopedyczna i neurologopedyczna


W ramach Zespołu działa również Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  "Ptasi Raj" .  
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola na stronie internetowe  - ptasi-raj.pl


W naszym przedszkolu:

• Metoda Marii Montessori

• Integracja sensoryczna SI

• Gimnastyka korekcyjna

• Zajęcia z logopedą

• Zajęcia z psychologiem

• Zajęcia edukacyjne z psem


Bierzemy udział w projekcie Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dzięki któremu nasi beneficjenci, możliwie jak najwięcej, zwiększają samodzielność i autonomię w życiu społecznym i osobistym.

W ramach programu "Samodzielni i skuteczni" nasi podopieczni obięci są rehabilitacją ruchową i terapią w celu zwiększenia adaptacji do życia codziennego. Program jest realizowany od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. powyższe dziłania mają charakter ciągły. Projekt jest współfinanowany ze środków PFRON.


Nasza Historia
marzec 1992 r.
Powołanie przez Zarząd Miasta Bytom Żłobka Adaptacyjnego dla dzieci Niepełnosprawnych w Radzionkowie.
styczeń 1993 r.
Powołanie przez Radę Miejską w Bytomiu Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyhnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radzionkowie.
sierpień 1999 r.
Przekształcenie przez Radę Miejską w Radzionkowie Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
lipiec 2003 r. - do dnia dzisiejszego
Powołanie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
Cel Działania
• jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesną wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc tj. dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, oddziaływanie medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (Wczesna Interwencja), oraz rewalidacyjno-wychowawcze (wczesne wspomaganie rozwoju),
• wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez indywidualną i grupową działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i terapeutyczną,
• wszechstronny rozwój wychowanków Zespołu poprzez realizajcę obowiązku szkolnego w trybie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wróć do spisu treści