Program "Samodzielni i skuteczni" - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Program "Samodzielni i skuteczni"

PFRON "Somodzielni i skuteczni"
Bierzemy udział w projekcie Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dzięki któremu nasi beneficjenci, możliwie jak najwięcej, zwiększają samodzielność i autonomię w życiu społecznym i osobistym.

W ramach programu "Samodzielni i skuteczni" nasi podopieczni obięci są rehabilitacją ruchową i terapią w celu zwiększenia adaptacji do życia codziennego. Program jest realizowany od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. powyższe dziłania mają charakter ciągły. Projekt jest współfinanowany ze środków PFRON.Harmonogram zajęć
 
 
   Miejsce prowadzenia zajęć ( dokładny adres wraz z numerem sali/ pokoju)
 
 
Program realizowany jest w Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II nr 4.
 
 
Zajęcia z fizjoterapeutą
 
-sala duża nr 23
 
-sala reh 25, 2, 40
 
-sala SI
 
-korytarz , ogród
 
 
Zajęcia z terapeuta zajęciowym
 
-sale nr 1,3,8,14,16,28
 
 
   Osoba prowadząca zajęcia , data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć
 
Fizjoterapeuci:
 
 
1.      Flak I.
 
2.      Wyszyński P.
 
3.      Pradela M.
 
4.      Maliniecka M.
 
5.      Świerczyński M.
 
6.      Zelent D.
 
 
Fizjoterapeuci realizują program pomiędzy godziną 7.25 a 15.00.
 
 
Terapeuci zajęciowi:
 
 
1.      Tomczyk M.
 
2.      Krochmalny K.
 
3.      Wilczak K.
 
4.       Baran I. ( w zastępstwie )
 
 
Terapeuci zajęciowi realizują program pomiędzy godziną 8.00 a 14.00.
 
 
   Rodzaj/charakter zajęć zgodny z rodzajem wsparcia przewidzianym w realizowanym
 
           projekcie
 
 
FIZJOTERAPIA
 
Metoda integracji sensomotorycznej - SI
 
Czynne ćwiczenia czynności życia codziennego - C
 
Nauka czynności lokomocji - L
 
Metody usprawnienia neurorozwojowego - N
 
Metoda Peto - P
 
Usprawniające gry i zbawy ruchowe  - G
 
 
TERAPIA  ZAJĘCIOWA
 
Koncentracja uwagi
 
Motoryka mała \ duża
 
Komunikacja
 
Wspomaganie rozwoju myslenia
 
Samoobsługa
 
 
O wyborze konkretnego wsparcia spośród powyższych, decyduje codziennie fizjoterapeuta/ terapeuta biorąc pod uwagę obecność konkretnych beneficjentów w Ośrodku.
 
 
   Lista/ liczba uczestników zajęć
 
 
Praca z fizjoterapeutą ma charakter indywidualny, natomiast terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia grupowe. Liczba beneficjentów programu 36.
 
Wróć do spisu treści